News
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ ๘ ผ่านระบบ ZOOM ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลี้ยงอาหารกลางวันและอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “Happy Workplace : Happy Birthday” ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง (คดีฝ่ายเดียวหรือคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
 

 

 

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image